مغزی چینی
مغزی سامسونگ مدل AML340
مغزی مدل M60G قفل YDM4109
مغزی قفل دیجیتال YDM3168
مغزی متوسط
مغزی بزرگ هوک