مغزی روک
مغزی چینی
mortis-samsung-aml340
مغزی سامسونگ مدل AML340
mortis-4109
مغزی مدل M60G قفل YDM4109
mortis-3168
مغزی قفل دیجیتال YDM3168
mortic-rook-m
مغزی متوسط
مغزی بزرگ
مغزی بزرگ هوک